ACT CONSTITUTIV


al Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA”

A. Asociatia: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, ai carei membri fondatori sunt:

9 membri autentificati de Notar.

B. Membrii asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” doresc sa se asocieze pentru a contribui la formarea si dezvoltarea opiniei publice , in scopul promovarii si apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, in principal a dreptului la un proces echitabil, prevăzut şi garantat de dispoziţiile art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, a libertatii constiintei si a dreptului la asociere si la libera exprimare, etc.

Dreptul la libera exprimare si asociere este garantat de art. 20,30,39,40,41,52 din Constitutia Romaniei, de art 10 si 11 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art 2,7,8,19,20 si 30 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de ONU la Paris in 1948 si ratificata de Parlamentul Romaniei in 1994.

Asociatia militeaza pentru respectarea suveranitatii nationale, a independentei si a unitatii Statului Roman, a ordinii de drept si a principiilor democratiei constitutionale.

C. Denumirea asociatiei este:   ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” , denumire stabilita si aprobata de Asociatie.

Guvernul Romaniei prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu dispozitiile art. 7. al.32 din Ordonanta Guvenului nr.20/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare a emis ACORDUL nr. 13.436 din data de 13.11.2015, privind folosirea denumirii de : ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT, DIN ROMANIA.

Ministerul Justitiei – in baza cererii si a taxelor platite si a Acordului SGG, privind denumirea Asociatiei a eliberat, Dovada disponibilitatii denumirii Asociatiei:

ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT, DIN ROMANIA, cu nr.149720 din data de 21.12.2015.

D. Sediul Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA”, este in Bacau str. Oituz nr 32.

E Durata de functionare a Asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este pe termen nedeterminat.

F.Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei:   ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” este format din activul initial al Asociatiei, alcatuit din aportul in natura: birou, mese si scaune, un calculator (laptop) in valoare de cca 1000 lei si din aportul in bani al asociatilor, in valoare totala de 1200 lei, in cont la banca.

G.Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei:

Consiliul Director:

Trei membri autentificati de notar

Cenzor:

In conformitate cu art.27. al.(1) din Legea nr.246/2005, Actul Consttutiv poate prevedea numirea unui cenzor, nu este obligatorie pana la un numar de 15 membri. Cand se vor intruni conditiile legale si va deveni necesar, se va numi sau alege un cenzor sau Comisie de cenzori.

H. Persoana imputernicitea sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice este:

1.Balan Corneliu; stabilit de :

MEMBRII FONDATORI:                          Semnatura

Autentificati de Notar

In conformitate cu Legea nr 246 din 18 iulie 2005, art 8 al 21 va solicitam inscrierea ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA” in registrul Asociatiilor si fundatiilor de la judecatoria mun. Bacau

Pin It

A.V.A.S.D.R. - alte articole