privind aderarea la A.V.A.M.R.

ADEZIUNE

           

Subsemnatul (a) ________________________________, cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria _______ nr. _________, domiciliat in ______________________________.

Doresc sa ader si sa activez in randurile membrilor asociatiei: ,,ASOCIATIA VICTIMELOR ABUZURILOR STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA”, care militeaza pentru respectarea drepturilor omului, conform cartei ONU si a dreptului la un proces echitabil, prevăzut şi garantat de dispoziţiile art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, a libertatii, de intrunire, constiintei si a dreptului la libera exprimare, etc.

                            Semnatura,                                                                          Data,

descarca adeziune

Pin It

A.V.A.S.D.R. - alte articole