Legea 22/2014 modifica normele privind asociatiile si fundatiile

Legea nr. 22/2014 a modificat Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii prin completarea mai multor articole si prevederi.


Capitolul II, Sectiunea 1, Art. 7

(3) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national ori local.

Capitolul II, Sectiunea 1, Art. 7 modificat

(3) Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fara scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonante. Astfel, o denumire este susceptibila de a fi apropriata daca nu apartine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelasi fel - asociatie, fundatie sau federatie - prin inscrierea ei anterioara in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.


Modificat de Art. 1 (1)

(3^1) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice de interes national sau local se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni precum: "comisariat", "inspectorat", "garda", "academie", "autoritate", "consiliu", "agentie" sau derivatele acestora.

Modificat:

(3^1) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritati sau institutii publice se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni si expresii precum: "comisariat", "inspectorat", "garda", "autoritate", "politie", "jandarmerie", "protectia consumatorilor" sau derivatele acestora.

Introdus de catre Art. I. 2.

(3^3) Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii si care functioneaza in acord cu aceasta, cum ar fi: "Barou", "Camera", "Uniunea Nationala a Barourilor din Romania", "Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania", "Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti", "Consiliul de Mediere", "Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania", "Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania", precum si altele asemenea.


Introdus de catre Art. I. 2.

(3^4) Este interzis, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului constitutiv si a statutului ca o filiala sau sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociatiei sau fundatiei care o constituie.

Introdus de catre Art. I. 2.

(3^5) Interdictiile cu privire la denumire prevazute pentru asociatii si fundatii sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru federatii.


Modificat de Art. I. 3.:

(4) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.

Modificat:

(4) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3)-(3^3) si alin. (3^5), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.

CAPITOLUL II Sectiunea a 2a Art. 17.

(3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), (3) si (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL II Sectiunea a 2 a Art. 17.

(3) Dispozitiile art. 7 alin. (1), alin. (3)-(3^5) si alin. (4), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica in mod corespunzator.

Pin It